Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ pharmaplusonline.gr


I. ΓΕΝΙΚΑ

1. H Ιστοσελίδα www.pharmaplusonline.gr είναι ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρείας με την επωνυμία "PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ: 09975974 και αριθμ. ΓΕΜΗ 003951901000 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής επί της οδού Αγ. Μαρίνας, αρ. 12, τηλ: 210-6691804, με e-mail: [email protected]

2. Η ψηφιακή πλατφόρμα www.pharmaplusonline.gr διαθέτει σύστημα καταχώρισης και διεκπεραίωσης παραγγελιών προϊόντων (που διαβιβάζονται από το προμηθευτικό κέντρο της Pharma PLUS ή από συνεργαζόμενες εταιρείες) μέσω των φυσικών καταστημάτων των Φαρμακείων που είναι μέλη του δικτύου Pharma PLUS («Υπηρεσίες»).

3. Η ως άνω πλατφόρμα προσφέρει σε όλους τους χρήστες της ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει η Pharma PLUS, τις τρέχουσες εκπτώσεις και προσφορές καθώς και για τη δυνατότητα παραγγελίας των ως άνω προϊόντων και παραλαβής αυτών από τα φαρμακεία του δικτύου της Pharma PLUS. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί στην ελληνική γλώσσα. Για τυχόν επισημάνσεις, οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να απευθύνονται στη Pharma PLUS με αποστολή e-mail στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]).

4. O χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και εάν δεν συμφωνεί με αυτούς ολικώς ή μερικώς, οφείλει σε κάθε περίπτωση να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της. O χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας.

5. Η Pharma PLUS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

6. Η Pharma PLUS εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του www.pharmaplusonline.gr περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες.

7. Η Pharma PLUS τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται και δη τον Κώδικα Δεοντολογίας και Αυτορρύθμισης των Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης ( https://efex.gr/wp-content/uploads/2020/03/Code_of_Deontolofy_GR_2018.pdf ) και τον Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ ( https://www.sfee.gr/kodikas-deontologias-sfee/). Με τους παρόντες όρους, ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette).

8. Άτομα με προβλήματα υγείας υποχρεούνται να έχουν συμβουλευτεί ιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε προϊόντος εμφανίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η Pharma PLUS χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν τις οδηγίες χρήσης και τα συστατικά των προϊόντων βάσει των πληροφοριών που της έχουν παρασχεθεί από τις εκάστοτε εταιρείες και δεν παρεμβαίνει σε αυτά τροποποιητικά με οποιονδήποτε τρόπο.

9. Η Pharma PLUS δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλόγιστης χρήσης/χορήγησης οποιουδήποτε προϊόντος, η οποία ενδέχεται, είτε να προκαλέσει, είτε να επιδεινώσει πρόβλημα υγείας στο χρήστη.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

10. Το www.pharmaplusonline.gr και το σύνολο του περιεχομένου του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό της Pharma PLUS) αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία η οποία ανήκει στη Pharma PLUS, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων, και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

11. Απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μετάφραση, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

12. Το περιεχόμενο του www.pharmaplusonline.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος/διακριτικού γνωρίσματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Pharma PLUS ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα σχετικά εμπορικά σήματα/διακριτικά γνωρίσματα. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο www.pharmaplusonline.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Pharma PLUS ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από τη Pharma PLUS ή τον τρίτο δικαιούχο.

13. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στo www.pharmaplusonline.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων.

III. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

14. Χρησιμοποιείται web firewall και IP firewall στον server για την ασφάλεια της ψηφιακής πλατφόρμας από κακόβουλες επιθέσεις. Διενεργούνται καθημερινά back-ups σε εξωτερικό server και δίσκο για την περίπτωση βλάβης ή καταστροφής. Παρακολουθούνται καθημερινά ο server, το firewall και τα CDN Operations, ενώ εξασφαλίζεται η επέμβαση της εταιρείας "ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΛΙΟΔΑΚΗ –ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΟΥΡΗΣ Ο.Ε.", υπεύθυνης για τη δημιουργία του λογισμικού της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline, για την επίλυση προβλημάτων λόγω φόρτου ή ασφάλειας της ψηφιακής πλατφόρμας.

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

15. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό με το e-mail του και τα στοιχεία του, από σχετικό εικονίδιο στην κεφαλίδα της ψηφιακής πλατφόρμας ή κατά το check-out στο «Ταμείο». Μετά την ως άνω δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης λαμβάνει σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

V. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

16. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών του www.pharmaplusonline.gr, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

17. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει προϊόντα στο «καλάθι» του (Cart) και να κάνει αλλαγές στις ποσότητες πριν επιλέξει να μεταφερθεί στο «Ταμείο» (Check-out). Στο Ταμείο εισάγει τα στοιχεία του και δη τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση, για να καταχωρήσει την παραγγελία. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται από τη Pharma PLUS και το φαρμακείο, μέλος του δικτύου Pharma PLUS που έχει επιλέξει ο χρήστης για την παραλαβή των προϊόντων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας (18.4.2022-31.7.2022). Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην παραγγελία του, επικοινωνώντας με τη Pharma PLUS στα ως άνω υπό 1 στοιχεία επικοινωνίας ή με το φαρμακείο, μέλος του δικτύου Pharma PLUS από το οποίο έχει επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Pharma PLUS αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του χρήστη, χωρίς περιττή καθυστέρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον χρήστη ως ανωτέρω.

18. Μόνος τρόπος παράδοσης των προϊόντων στους χρήστες από το Ταμείο της ψηφιακής πλατφόρμας είναι η «Παραλαβή από το Κατάστημα», που επιλέγει ο χρήστης μεταξύ των φυσικών καταστημάτων των φαρμακείων, μελών του δικτύου Pharma PLUS. Η παραλαβή από το κατάστημα θα είναι δυνατή εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραγγελία. Ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος (sms) από το φαρμακείο, μέλος του δικτύου Pharma PLUS που έχει επιλέξει, ότι τα προϊόντα της παραγγελίας του είναι διαθέσιμα προς παράδοση. Τα προϊόντα της παραγγελίας θα παραμένουν «δεσμευμένα» στο φαρμακείο προς παράδοση στο χρήστη για διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ως άνω ενημέρωση του χρήστη μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος (sms) από το φαρμακείο.

19. Μόνος τρόπος πληρωμής των παραγγελιών είναι η «Πληρωμή στο Κατάστημα», δηλαδή στο φαρμακείο του δικτύου Pharma PLUS από το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης να παραλάβει τα προϊόντα.

20. Σημειώνεται ότι δυνατότητα να προβούν σε παραγγελίες κατά τα ως άνω έχουν μόνο οι κάτοχοι της προνομιακής κάρτας Pharma PLUS +plus card. Τυχόν χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας που δεν είναι κάτοχοι της ως άνω +plus card, μπορούν να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την παραγγελία τους και να αποκτήσουν την ως άνω προνομιακή κάρτα κατά την παραλαβή και πληρωμή των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα, μέλος του δικτύου Pharma PLUS, που έχουν επιλέξει για την παράδοση των προϊόντων.

VII. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

21. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε σχετική ενημέρωση από το φαρμακείο που έχετε επιλέξει προς παράδοση των προϊόντων, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος (sms).

VIII. ΤΙΜΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΝΟΜΙΑ

22. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%, 13% και 6% ανάλογα με τη κατηγορία του προϊόντος. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στο φυλλάδιο προσφορών της Pharma PLUS και δεν υπάρχουν διαφορετικές εκπτώσεις από αυτές των φαρμακείων, μελών του δικτύου Pharma PLUS. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά και κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο www.pharmaplusonline.gr, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις αρχικές και τελικές τιμές των προϊόντων. Σε περίπτωση μεταβολής των τιμών, ο χρήστης κατά την παραλαβή του προϊόντος καταβάλει το τίμημα που αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.