Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ KAI COOKIES pharmaplusonline

I. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Pharma PLUS συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 • α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα pharmaplusonline,
 • β) όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της ως άνω ψηφιακής πλατφόρμας για να παραγγείλει προϊόντα, τα οποία παραλαμβάνει μεταγενέστερα από το φαρμακείο του δικτύου Pharma PLUS που επιλέγει,
 • γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες της πλατφόρμας pharmaplusonline.

II. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία "PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ: 09975974 και αριθμ. ΓΕΜΗ 003951901000 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής επί της οδού Αγ. Μαρίνας, αρ. 12, τηλ: 210 6691804, με e-mail: [email protected].

III. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Pharma PLUS χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους εξής λόγους:

 • τη λήψη παραγγελιών προϊόντων της Pharma PLUS από τους χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας,
 • τη διαβίβαση των ως άνω παραγγελιών στην αποθήκη που τηρούνται τα ως άνω προϊόντα, καθώς και
 • τη διαβίβαση των ως άνω παραγγελιών στα φυσικά σημεία των φαρμακείων του δικτύου Pharma PLUS από τα οποία θα παραλάβουν οι χρήστες της πλατφόρμας τα προϊόντα της παραγγελίας τους,
 • τη συλλογή πόντων από παραγγελίες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας με την κάρτα προνομίων +pluscard,
 • την αποστολή αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στο χρήστη της ψηφιακής πλατφόρμας, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του,
 • την αποστολή διαφημίσεων, προσφορών και newsletters, εφόσον ο χρήστης της ψηφιακής πλατφόρμας παρέχει τη συγκατάθεσή του για την ως άνω αποστολή.

IV. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline από τη Pharma PLUS είναι η συγκατάθεση του χρήστη της ως άνω ψηφιακής πλατφόρμας.

Ειδικά η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή του ως άνω υλικού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3471/2006.

V. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν:

 • δεδομένα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου),
 • τον αριθμό προνομιακής κάρτας pharmaplus +card,
 • δεδομένα σύνδεσης στο λογαριασμό του χρήστη στην ψηφιακή πλατφόρμα pharmaplusonline (username, password), εφόσον ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος.

VI. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των ως άνω δεδομένων είναι οι εργαζόμενοι της Pharma PLUS που απασχολούνται στη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline, καθώς και οι εργαζόμενοι/συνεργάτες της εταιρείας "ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΛΙΟΔΑΚΗ –ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΟΥΡΗΣ Ο.Ε.", η οποία έχει αναλάβει τη δημιουργία software της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline της Pharma PLUS και διαχειρίζεται την φιλοξενία της ως άνω πλατφόρμας, τις υπηρεσίες email, CDN και firewall, ενώ ελέγχει το DNS για το βασικό domain name που χρησιμοποιείται για την πλατφόρμα.

VII. ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Pharma PLUS δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (τρίτες χώρες). Η Pharma PLUS δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών τους δεδομένων.

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη λήξη της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, στις 31.7.2022. Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (βλ. παρακάτω).

IX. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε χρήστης του www.pharmaplusonline.gr έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων/ GDPR):

 • α) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβει περαιτέρω πληροφορίες επί αυτού,
 • β) το δικαίωμα διόρθωσης των τηρούμενων από τη Pharma PLUS προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή μεταγενέστερης μεταβολής τους,
 • γ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, υπό τους προβλεπόμενους στον νόμο όρους,
 • δ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
 • ε) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας,
 • στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του,
 • ζ) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων,
 • η) το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (οδ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr => Τα δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Μπορείτε να ασκείτε τα ως άνω δικαιώματα επικοινωνώντας με τονΥπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Pharma PLUS στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected]


Πολιτική COOKIES pharmaplusonline

I.

H ψηφιακή πλατφόρμα pharmaplusonline χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Στο πλαίσιο των λειτουργιών τους, θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη.

II.

Τα cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

1. Τεχνικά απαραίτητα Cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα, ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης. Ειδικότερα είναι απαραίτητα:

 • για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, όπως το «καλάθι αγορών»,
 • για τη σύνδεση χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση,
 • για την ασφάλεια του χρήστη,
 • για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση στην ιστοσελίδα,
 • για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων.

Για τα ως άνω τεχνικά απαραίτητα cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, καθώς χωρίς τη χρήση τους δεν είναι τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών, ήτοι η λήψη παραγγελιών και διαβίβασή τους στα φαρμακεία του δικτύου της Pharma PLUS, από την ψηφιακή πλατφόρμα pharmaplusonline.

2. Cookies Προτίμησης

Τα cookies προτίμησης θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή παραμέτρους έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι ως άνω πληροφορίες επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να συνδράμουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

3. Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να δημιουργήσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.

4. Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, αυτή η κατηγορία cookies συλλέγει πληροφορίες ως προς τις σελίδες με την υψηλότερη επισκεψιμότητα, τον τύπο του περιηγητή που χρησιμοποιούν οι χρήστες, ενώ συνδράμει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Ειδικότερα, η ψηφιακή πλατφόρμα pharmaplusonline, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics), μόνο εφόσον ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

III.

Υπεύθυνος επεξεργασίας για κάθε ως άνω κατηγορία cookies είναι η εταιρεία με την επωνυμία "PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ: 09975974 και αριθμ. ΓΕΜΗ 003951901000 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής επί της οδού Αγ. Μαρίνας, αρ. 12, τηλ:210 6691804, με e-mail: [email protected], ενώ εκτελών την επεξεργασία είναι η εταιρεία με την επωνυμία "ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΛΙΟΔΑΚΗ –ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΟΥΡΗΣ Ο.Ε.", η οποία έχει αναλάβει τη δημιουργία software της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline της Pharma PLUS, διαχειρίζεται την φιλοξενία της ως άνω ψηφιακής πλατφόρμας, τις υπηρεσίες email, CDN και firewall και ελέγχει το DNS για το βασικό domain name που χρησιμοποιείται για την ψηφιακή πλατφόρμα pharmaplusonline.

IV.

Χρόνος τήρησης όλων των ως άνω κατηγοριών cookies είναι η διάρκεια λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline, από την 18/4/2022 έως την 31/7/2022.

V.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα τα cookies, ως προς τα οποία παρέχει τη συγκατάθεσή του, πλην των τεχνικώς απαραίτητων για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση. Επίσης, μπορεί οποτεδήποτε μεταγενέστερα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στην τερματική συσκευή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του (πλην των τεχνικώς απαραιτήτων cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών της ψηφιακής πλατφόρμας).

VI.

Η Pharma PLUS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή καταργήσει όρο ή όρους της παρούσας Πολιτικής οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από προηγούμενη αναγγελία ή ειδοποίηση των χρηστών της ψηφιακής πλατφόρμας pharmaplusonline. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική θα αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα της ψηφιακής πλατφόρμας για τη σχετική ενημέρωση των χρηστών αυτής.

VII.

Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Pharma PLUS, στο e-mail: [email protected] ή στο τηλέφωνο: 210 6691804.